Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Anigen B.V.
Het adviesrapport van Anigen B.V. bevat de resultaten van de genetische test van uw dier(en). De in het formulier beschreven sample die u opstuurt wordt door ons geanalyseerd en de resultaten worden door de systemen van moederbedrijf Omnigen B.V. verwerkt.

Alle uitslagen die u in het rapport aantreft, hebben betrekking op het product dat u hebt besteld.

Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid
Het adviesrapport is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld door experts.
U blijft echter zelf altijd verantwoordelijk voor uw eigen acties en de gevolgen daarvan.

Anigen B.V. & Omnigen B.V. hun medewerkers en vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of kosten die voortkomen uit het opvolgen van onderstaande adviezen.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat onder meer, maar is niet beperkt tot:

  • schade als gevolg van het verlies van persoonsgegevens;
  • persoonlijke gevolgschade;
  • direct of indirecte schade aan derden of het bezit van derden;
  • aansprakelijkheden jegens derden.

Bovenstaande verklaring doet op geen enkele wijze afbreuk aan uw rechten als consument. En geen van de bovenstaande verminderen aansprakelijkheid in het geval van opzettelijke fraude.

 

Verwerking gegevens
Anigen B.V. & Omnigen B.V. zullen ten allen tijde met de grootst mogelijk zorg met uw persoonsgegevens omgaan en verzamelen deze persoonsgegevens alleen nadat u er toestemming voor hebt gegeven. De gegevens die wij verwerken zijn alleen gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Onder deze gegevens valt ook uw e-mailadres om u op de hoogte te kunnen houden van het bestelproces. Uw gegevens zullen volledig anoniem en goed beveiligd opgeslagen worden. Wanneer u aangeeft dat u dit wilt, worden uw gegevens verwijderd. Wij slaan alleen uw gegevens op wanneer/zolang u hier toestemming voor geeft.